Concor! Foto Roberth Gustavsson www.utsiktvast.se

 Vi är glada att få leda Concor!
 Tänk att vi får förmånen att få
 möta så många sångglada
 människor projekt efter projekt...

 Vi är också glada för alla som på
 ett eller flera sätt har varit med,
 och fortsätter att vara med och
 stötta våra projekt...

Ett större projekt innebär kostnader. Det kan vara allt ifrån hyra av utrustning, lokaler, transporter, materialkostnader,  kost och logi mm. För att nämna något...

Concors verksamhet bygger till stor del på ideella insatser. För att vi ska våga oss på lite mer omfattande projekt, krävs det flera saker från de som väljer att vara med: Tid, engagemang, erfarenheter, praktisk hjälp, kontaktnät mm och en stor dos av glädje och lust såklart!

Vi vill att våra projekt ska lämna avtryck i både den som valt att vara med och självklart till den som valde att komma på någon av våra konserter. Vi vill att våra projekt ska lämna avtryck på den plats där vi verkar, i vår region!

För att  kunna genomföra ett projekt ekonomiskt så tar vi upp en anmälningsavgift, på 300 kr från varje deltagare vid nytt projekt. Vi får ibland också möjlighet att ta upp en kollekt vid konsert eller musikgudstjänst. Där det är möjligt så samarbetar vi även med studieförbund och församlingar.

Om du tycker att vår verksamhet är viktig, vill se och höra nya spännande projekt/konserter, kan du också vara med och stötta vår verksamhet ekonomiskt genom att sätta in en frivillig gåva till Concor på

Tjörns Sparbank Bg 705-7805.

Din gåva ger möjligheter till nya projekt och att vår vision för Concor förverkligas, Tack!