Concor startade som projektkör 2004 i EFS Missionshus på Klädesholmen! Kören skall vara öppen för alla som vill vara med att sjunga. I kören ska det också finnas plats för olika teologiska uppfattningar, det ligger nämligen en styrka i det som kallas för ekumenik, en strävan att uppnå enhet i Kristus. Det är då vi är, och blir trovärdiga. Men det är lika viktigt att man till kören också skall få komma med sina tvivel och kanske livsfrågor. Att tillhöra en församling är i därför inget krav för att vara med i kören och ingå i ett projekt, men det är något vi önskar att alla ska hitta. Kören ska vara ett forum för glädje och gemenskap där sången är den gemensamma nämnaren, sång med hjärtat!

Kören har nu funnits i 9 år och arbetat fram, och genomfört 8 projekt,
samt 4 julkonserter

Att jobba med körsång i projekt verkar stämma väl överens med nutidsmänniskans behov. Att så många skulle vara intresserade av denna form av sång hade vi inte förväntat oss.
Kören har för många blivit ett forum att träffas över samfundsgränser, en gemenskap att knyta nya kontakter, en möjlighet att ingå i ett kristet sammanhang....

Är du intresserad av att vara med i kommande projekt,
kontakta körledarna Cathrine och Stina på  concor@live.se