Con och cor är två latinska ord som   betyder med hjärtat! Ett bra namn på en   kör vars mål är, inför varje nytt projekt, att sjunga just med hjärtat! Kören är en del av vårt ekumeniska arbete på Tjörn med omnejd.
 
Kontakta oss gärna via
concor@live.se

Musikaliska ledare är

Stina Jirdell och Cathrine Berntsson, körledare för Concor


 Vår vision:

 Låta kören, i dess gemenskap få vara
 en plats där vi både kan få ställa frågor
 och få svar

 Låta kören med sin sång vara ett
 redskap som berör och gör skillnad.

 Skapa nya och hållbara relationer på
 flera nivåer och sammanhang.
 
 

 

 

 
 Con och cor är två latinska ord som   betyder med hjärtat! Ett bra namn på en   kör vars mål är, inför varje nytt projekt, att sjunga just med hjärtat! Kören är en del av vårt ekumeniska arbete på Tjörn med omnejd.
 
Kontakta oss gärna via
concor@live.se

Musikaliska ledare är

Stina Jirdell och Cathrine Berntsson, körledare för Concor


 Vår vision:

 Låta kören, i dess gemenskap få vara
 en plats där vi både kan få ställa frågor
 och få svar

 Låta kören med sin sång vara ett
 redskap som berör och gör skillnad.

 Skapa nya och hållbara relationer på
 flera nivåer och sammanhang.
 
 Share on Facebook

Följ oss på Facebook
Hör oss på Youtube

 

 
Con och cor är två latinska ord som   betyder med hjärtat! Ett bra namn på en   kör vars mål är, inför varje nytt projekt, att sjunga just med hjärtat! Kören är en del av vårt ekumeniska arbete på Tjörn med omnejd.
 
Kontakta oss gärna via
concor@live.seMusikaliska ledare är

Stina Jirdell och Cathrine Berntsson, körledare för Concor


 Vår vision:

 Låta kören, i dess gemenskap få vara
 en plats där vi både kan få ställa frågor
 och få svar

 Låta kören med sin sång vara ett
 redskap som berör och gör skillnad.

 Skapa nya och hållbara relationer på
 flera nivåer och sammanhang.
 

 

          
   Läs fler tidningsartiklar